Emons Spedition GmbH Neubrandenburg
Ihlenfelder Straße 125a
17034 Neubrandenburg Germany